Kontakt

PoslednýRomantik.sk

Telefón pre objednávky a romantický servis: 0903 127 129

mail: info@poslednyromantik.sk

 

Naše ďalšie kontakty:

Peter Lačný

peter.lacny@poslednyromantik.sk

  

Peter Lačný - Agentúra APL

Prvá romantická agentúra na Slovensku

Teplička 241

052 01 Spišská Nová Ves

Prevádzka spoločnosti a odberné miesto:

Mlynská 39, OC Madaras, 052 01  Spišská Nová Ves

IČO: 41 318 609

DIČ: 1072434572

IČ DPH: SK1072434572

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK98 5600 0000 0034 9249 7001

Zástupca spoločnosti: Peter Lačný

Kontakt: peter.lacny@aplagency.com

www.aplagency.com

 

Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Okresné riaditeľstvo PZ Spišská Nová Ves, Elektrárenská 1, 052 80 Spišská Nová Ves a Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1.

  

Rýchly kontakt

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info